Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Autodesk Flame 2021

102.428.000 VNĐ
Ask a question
TTS02870
In stock
+
Bao gồm hiệu ứng làm mờ nét tăng tốc bằng GPU, nhiều cách hơn để phân đoạn khuôn mặt người bằng cách sử dụng máy học và các cải tiến đối với bộ công cụ Hình ảnh / Hiệu ứng..Khai thác khuôn mặt người và làm mất nét vật lýQuy trình tạo và hiển thị Dolby Vision HDRCải tiến hoàn thiện tích hợp