Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Autodesk AutoCAD 2021

39.208.000 VNĐ
Ask a question
TTS02263
In stock
+
Phần mềm thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD) mà các kiến ​​trúc sư, kỹ sư và chuyên gia xây dựng dựa vào để tạo ra các bản vẽ 2D và 3D chính xác.Tự động hóa các tác vụ như so sánh bản vẽ, thêm khối, tạo lịch biểu, v.v.. Tùy chỉnh với các ứng dụng và API tiện ích bổ sungSoạn thảo, chú thích và thiết kế hình học 2D và mô hình 3D với chất rắn, bề mặt và đối tượng lưới

At the same price!

AnswerTree® 3.1
TTS00089
40.785.600 VNĐ
Autodesk 3Ds Max 2021
TTS02268
37.584.000 VNĐ
Autodesk Maya 2021
TTS02270
37.584.000 VNĐ