Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection

68.788.000 VNĐ
Ask a question
TTS02864
In stock
+
Tiếp cận một loạt các phần mềm thiết kế 3D thiết yếu cho công việc của bạn. Kết nối các quy trình nền CAD quen thuộc để thiết kế và đưa ra các tài liệu hiệu quả với sức mạnh công nghệ dựa trên mô hình 3DSử dụng danh mục rộng của BIM và các công nghệ CAD tương thích với nhau để trở nên hiệu quả hơn,Sử dụng các công cụ trong bộ sưu tập để kết nối các quá trình BIM theo chiều dọc và ngang qua toàn bộ vòng đời của dự án, do đó bạn có thể cung cấp cơ sở hạ tầng dân dụng được mở rộng, bền vững và linh hoạt hơn.

At the same price!