Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

63.104.000 VNĐ
Ask a question
TTS02868
In stock
+
Bao gồm các phần mềm đình đám trong thiết kế 2D và 3D như Inventor Professional, AutoCAD including specialized Toolsets.Hỗ trợ mô phỏng với Autodesk Nastran In-CADCông cụ lập trình tự động hóa cho máy phay và tiện CNC với Inventor HSMThiết kế dây chuyền sản xuất nhà máy với Factory Design Ultilities,Hỗ trợ render hình ảnh với 3ds Max và Autodesk Redering