Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Red Hat Enterprise Linux Server, Premium

39.184.800 VNĐ
Ask a question
TTS02577
In stock
+
Công nghệ bảo mật cấp độ quân sự để ngăn chặn sự xâm nhập và bảo vệ dữ liệu của bạncung cấp nhiều bộ công cụ có sẵn để xây dựng và bảo trì hệ thống lưu trữ có tính sẵn sàng và hiệu suất cao.sẵn sàng đáp ứng khối lượng tính toán cường độ cao out-of-the-boxCác kênh hỗ trợ web và điện thoại.Trường hợp hỗ trợ không giới hạn.Bao gồm Red Hat Enterprise Linux Atomic Host & Extended Update Suppor

At the same price!

39.162.000 VNĐ
AnswerTree® 3.1
TTS00089
40.785.600 VNĐ
Autodesk 3Ds Max 2021
TTS02268
37.584.000 VNĐ