Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Red Hat Data Grid, Premium (16 Cores)

663.520.000 VNĐ
Ask a question
TTS02584
In stock
+
Cung cấp lưu trữ đơn giản, linh hoạt cho nhiều loại dữ liệu mà không bị ràng buộc bởi một mô hình dữ liệu cố định. Red Hat Data Grid có thể được cấu hình để tham gia đầy đủ vào các giao dịchCung cấp hỗ trợ đầy đủ như một kho lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ cho Apache Spark và Hadoop, với sự hỗ trợ cho các bộ dữ liệu phân tán có khả năng phục hồi Spark (RDD) và Luồng rời rạc (Duxs), cũng như định dạng I / O của Hadoop.Cung cấp tìm kiếm dễ dàng cho các đối tượng bằng cách sử dụng các giá trị và phạm vi, mà không cần tìm kiếm dựa trên khóa hoặc vị trí chính xác đối tượng. Các truy vấn liên tục cung cấp kết quả mới nhất trong thời gian thực mà không cần bỏ phiếu.

At the same price!

634.883.000 VNĐ
PLAXIS 3D - Standlone
TTS01210
688.344.000 VNĐ