Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Red Hat AMQ, Standard (16 Cores)

361.920.000 VNĐ
Ask a question
TTS01385
In stock
+
Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh một cách nhanh chóng và hiệu quả, bạn cần một cách để tích hợp các ứng dụng và dữ liệu trải rộng trên toàn doanh nghiệp của bạn. Red Hat® AMQ biệt dựa trên dự án nguồn mở Apache ActiveMQ là một nền tảng nhắn tin hiệu suất cao, linh hoạt, cung cấp thông tin đáng tin cậy, cho phép tích hợp thời gian thực.Red Hat AMQ hiện cung cấp hỗ trợ cho Apache Kafka, cũng như tự phục vụ, nhắn tin theo yêu cầu.