Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Red Hat Data Grid, Standard (16 Cores)

241.280.000 VNĐ
Ask a question
TTS01386
In stock
+
Cung cấp lưu trữ đơn giản, linh hoạt cho nhiều loại dữ liệu mà không bị ràng buộc bởi một mô hình dữ liệu cố định. Red Hat Data Grid có thể được cấu hình để tham gia đầy đủ vào các giao dịchCung cấp hỗ trợ đầy đủ như một kho lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ cho Apache Spark và Hadoop, với sự hỗ trợ cho các bộ dữ liệu phân tán có khả năng phục hồi Spark (RDD) và Luồng rời rạc (Duxs), cũng như định dạng I / O của Hadoop.

At the same price!

ArtiosCAD Prime
TTS02462
232.812.000 VNĐ
Data Masker
TTS01396
243.043.200 VNĐ
243.043.200 VNĐ