Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Foxit Rendition Server

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS01170
Còn hàng
Rendition Server là một giải pháp của Foxit nhắm đến đối tượng doanh nghiệp, giúp chuyển đổi tài liệu có khả năng thích ứng cao, cho phép các doanh nghiệp thực hiện các quy trình chuyển đổi gần như vô hạn bằng cách sử dụng một nền tảng duy nhất, có thể mở rộng hoàn toàn. Sử dụng Rendition Server, các tổ chức có thể chuẩn hóa các chiến lược chuyển đổi, bao gồm tuân thủ lưu trữ lâu dài với chuyển đổi PDF và PDF / A, thiết lập khả năng truy cập PDF, tái tạo PII hoặc CCM tự động, để mọi người trong tổ chức có thể sử dụng.

Sản phẩm liên quan

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất