Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Quark DesignPad

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS02078
In stock
Thiết kế trên iPad của bạn mọi lúc mọi nơi với DesignPad, ứng dụng iPad đặt điều khiển thiết kế dựa trên lưới trong lòng bàn tay của bạn. Không cần phải sở hữu QuarkXPress hoặc InDesign.
Sử dụng một phương pháp hoàn toàn mới để thiết kế, bạn có thể nhanh chóng thử nghiệm các khái niệm bố cục khác nhau và tạo ra bất cứ thứ gì như poster, bưu thiếp, quảng cáo, thư mời, brochure, danh thiếp hoặc bản tin ngay trên iPad của bạn - sau đó chia sẻ nó trên Dropbox *, Facebook, Twitter, email hoặc in nó hoặc tiếp tục phát triển nó trong QuarkXPress.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất