Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Autodesk Inventor 2021

48.372.000 VNĐ
Ask a question
TTS02264
In stock
+
Sử dụng phần mềm tạo mô hình CAD 3D Inventor® cho thiết kế sản phẩm và cơ khí. Mô hình tham số: Tập trung vào thiết kế khi bạn tạo và chỉnh sửa các mô hình 3D của mình với giao diện người dùng trực quanLắp ráp mô hình: Xem cách thiết kế của bạn sẽ đi cùng nhau và thực hiện ở cấp độ lắp ráp.Tạo bản vẽ: Nhanh chóng tạo ra các bản vẽ chi tiết, chính xác, rõ ràng để sản xuất.