Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ManageEngine RecoveryManager Plus Standard Edition (Annual Subscription)

12.667.200 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS00823
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ManageEngine RecoveryManager Plus là một giải pháp sao lưu và phục hồi Active Directory và Exchange (tại chỗ và Exchange Online) hoàn chỉnh. Sao lưu tất cả các đối tượng AD trong miền của bạn và tất cả các mục trong môi trường Exchange của bạn và khôi phục các đối tượng AD và các mục Exchange cho bất kỳ phiên bản nào trước đó. Hơn nữa, thực hiện sao lưu gia tăng tự động, nén sao lưu và xác định thời gian lưu cho các bản sao lưu AD và Exchange của bạn.

Sản phẩm cùng giá

12.296.000 VNĐ
12.064.000 VNĐ
12.064.000 VNĐ