Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ActiveXperts Network Monitor 2019 - 150 Checks

12.296.000 VNĐ
Ask a question
TTS01621
In stock
+
ActiveXperts Network Monitor là một công cụ giám sát mạng và máy chủ để cho phép quản trị viên giám sát mạng tự động đối với các lỗi và sự bất thường. Nó có thể giám sát tất cả các khía cạnh của máy chủ LAN, và mạng LAN, máy trạm và thiết bị IP của bạn. Trong nhiều năm, các quản trị viên CNTT, nhà điều hành mạng và nhân viên bộ phận trợ giúp đã dựa vào sức mạnh, tính linh hoạt và độ tin cậy của ActiveXperts Network Monitor..ActiveXperts Network Monitor giám sát mạng của bạn cho các lỗi và bất thường. Giám sát tất cả các khía cạnh của đám mây, nền tảng ảo hóa, máy chủ, máy trạm, thiết bị, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, môi trường và nhiều hơn nữa.

Similar products

At the same price!

IDEAL Administration
TTS01215
12.555.840 VNĐ
12.064.000 VNĐ
12.064.000 VNĐ