Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Acronis Backup - Office 365 (5 seats -1 year)

9.024.800 VNĐ
Ask a question
TTS01616
In stock
+
Acronis Backup - Office 365 cung cấp khả năng sao lưu bổ sung bằng cách cho phép bảo vệ các khối lượng công việc trên đám mây với Acronis Backup, cho phép doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ dữ liệu được bảo vệ và cho phép chúng giữ nó tại địa phương hoặc trong đám mây để truy cập hoặc lưu trữ lâu dài.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Similar products

At the same price!

9.048.000 VNĐ
8.676.800 VNĐ
9.164.000 VNĐ