Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Dynamic .NET TWAIN (Scan + Webcam Modules)

44.520.800 VNĐ
Ask a question
TTS01808
In stock
+
Dynamic .NET TWAIN của Dynamicsoft là một SDK hình ảnh tài liệu .NET dựa trên các tiêu chuẩn TWAIN và DirectShow. Nó cung cấp các API phong phú, hiệu quả và nhanh chóng để triển khai để quét và phát triển phần mềm webcam. Với thành phần .NET của chúng tôi trong C # và VB .NET, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng nhúng một mô-đun quét tài liệu và chụp ảnh webcam mạnh mẽ trong các ứng dụng máy tính để bàn WinForms và WPF của bạn.