Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Dynamsoft Camera SDK - 100 devices/1 year

34.800.000 VNĐ
Ask a question
TTS01810
In stock
+
Dynamsoft Camera SDK Phiên bản iOS và Android Edition được thiết kế để lập trình hình ảnh tài liệu di động. SDK cung cấp một bộ tính năng để giải quyết các nhu cầu của nhà phát triển ứng dụng để xử lý hình ảnh trên thiết bị di động.