Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

WhatsUp® Gold Systems Admin's Bundle

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS01507
Còn hàng

WhatsUp Gold giúp mở rộng tầm nhìn của bạn đến các ứng dụng, dịch vụ và hệ thống điều hành doanh nghiệp của bạn.Dễ dàng theo dõi hiệu suất sẵn có của các hệ thống Linux, máy chủ web Apache và các ứng dụng Microsoft.Nhanh chóng tạo hồ sơ ứng dụng tùy chỉnh và sửa đổi hồ sơ hiện có để đáp ứng nhu cầu giám sát cụ thể của bạn.Cung cấp hiệu suất theo yêu cầu của người dùng của bạn và đáp ứng SLA do chủ doanh nghiệp của bạn áp đặt.

Sản phẩm liên quan

4.677.120 VNĐ
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất