Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform,16-Core Standard

241.280.000 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS01327
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ược xây dựng để cung cấp triển khai đơn giản hóa và hiệu suất Java ™ EE đầy đủ cho các ứng dụng trong mọi môi trườngCho hiệu năng và tính linh hoạt trong môi trường ứng dụng hiện đại. Kiến trúc mô đun và bộ linh kiện hướng dịch vụ của nó giúp giảm thời gian mở rộng quy mô và cung cấp tính linh hoạt cho các ứng dụng được triển khai trong các môi trường khác nhau.ho phép các nhà phát triển được đáp ứng nhu cầu kinh doanh trực tuyến. Hỗ trợ cho Java EE và các khung công tác dựa trên web của nó, chẳng hạn như Spring, Spring Web Flow, Spring WS, Spring Security, Arquillian, AngularJS, jQuery, jQuery Mobile và Google Web Toolkit (GWT) là tiêu chuẩn.

Sản phẩm cùng giá

231.884.000 VNĐ
ArtiosCAD Prime
TTS02462
232.812.000 VNĐ
Data Masker
TTS01396
243.043.200 VNĐ