Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Red Hat Enterprise Linux for Power, LE, Premium (4 Cores, Up to 4 LPARs)

13.154.400 VNĐ
Ask a question
TTS02580
In stock
+
Các kênh hỗ trợ web và điện thoại.Trường hợp hỗ trợ không giới hạn.24x7 cho mức độ nghiêm trọng 1 và 2 trường hợp

At the same price!

IDEAL Administration
TTS01215
12.555.840 VNĐ
13.688.000 VNĐ
13.780.800 VNĐ