Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Red Hat Decision Manager, Standard (16 Cores)

723.840.000 VNĐ
Ask a question
TTS01388
In stock
+
Là một nền tảng tự động hóa kinh doanh toàn diện để quản lý quy tắc kinh doanh, tối ưu hóa nguồn lực kinh doanh và xử lý sự kiện phức tạp (CEP). Các tổ chức có thể kết hợp logic quyết định tinh vi vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến và nhanh chóng cập nhật các quy tắc kinh doanh cơ bản khi điều kiện thị trường thay đổi.

At the same price!

PLAXIS 3D - Standlone
TTS01210
688.344.000 VNĐ
716.601.600 VNĐ