Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Trellix Security For Microsoft SharePoint

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
In stock

Trellix Security For Microsoft SharePoint là một giải pháp bảo mật được phát triển để bảo vệ hệ thống Microsoft SharePoint. Phần mềm này cung cấp nhiều tính năng bảo mật quan trọng để đảm bảo an toàn cho dữ liệu và thông tin quan trọng trong môi trường SharePoint. Dưới đây là một số ứng dụng quan trọng của Trellix Security For Microsoft SharePoint:

1. Kiểm soát truy cập: Phần mềm này cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập vào các trang web, tài liệu và thông tin trên SharePoint. Bạn có thể xác định ai được phép xem, chỉnh sửa hoặc chia sẻ dữ liệu.

2. Mã hóa dữ liệu: Trellix Security For Microsoft SharePoint cung cấp khả năng mã hóa dữ liệu trên SharePoint, giúp bảo vệ thông tin quan trọng khỏi truy cập trái phép.

3. Giám sát hoạt động: Phần mềm này cho phép bạn theo dõi hoạt động trên SharePoint để phát hiện các hành vi bất thường hoặc nguy cơ bảo mật.

4. Phân loại dữ liệu: Bạn có thể sử dụng Trellix Security For Microsoft SharePoint để phân loại dữ liệu dựa trên mức độ nhạy cảm, giúp quản lý và bảo vệ dữ liệu một cách hiệu quả.

5. Bảo vệ dữ liệu đám mây: Nếu bạn sử dụng SharePoint để lưu trữ dữ liệu trên đám mây, phần mềm này cũng bảo vệ dữ liệu trên các dịch vụ đám mây như OneDrive và SharePoint Online.

6. Báo cáo và kiểm toán: Trellix Security For Microsoft SharePoint cung cấp các công cụ báo cáo và kiểm toán giúp bạn theo dõi việc sử dụng và truy cập dữ liệu trên SharePoint.

7. Tuân thủ quy định: Phần mềm này có khả năng kiểm tra và đảm bảo tuân thủ các quy định bảo mật và quyền riêng tư, giúp bạn đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

8. Quản lý chính sách bảo mật: Bạn có thể xác định và thực hiện các chính sách bảo mật theo nhu cầu của tổ chức, đảm bảo an toàn cho thông tin và dữ liệu trên SharePoint.

Trellix Security For Microsoft SharePoint giúp tổ chức duyệt qua các thách thức bảo mật và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả trên nền tảng SharePoint. Điều này làm tăng tính an toàn và tuân thủ trong việc sử dụng nền tảng này, đồng thời bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi rủi ro và vi phạm bảo mật.

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất