Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

StorageCraft OneXafe

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS02093
In stock
StorageCraft OneXafe Bảo vệ dữ liệu dựa trên SLA tích hợp sâu, lưu trữ mở rộng và phục hồi dựa trên đám mây.

Bằng cách tích hợp toàn bộ quản lý lưu trữ và bảo vệ dữ liệu vào một cơ sở hạ tầng dữ liệu, OneXafe đơn giản hóa các hoạt động và loại bỏ việc quản lý các đơn vị cơ sở hạ tầng khác nhau.

Similar products

30.484.800 VNĐ
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất