Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Nessus Professional

60.969.600 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS00695
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Nessus Professional là một trong những sản phẩm bảo mật được đánh giá cao trên toàn thế giới. Với tính năng phát hiện nguy hiểm nhanh, thống kê toàn diện về hệ thống đầy đủ, phát hiện dữ liệu nhạy cảm và phân tích lỗ hổng, đáp ứng yêu cầu cao về bảo mật. Nessus kiểm soát toàn bộ toàn hệ thống mạng doanh nghiệp bao gồm cả bên trong những khu vực DMZs (thường là những vùng chứa Email server, Web server ...) và từng đoạn mạng vật lý riêng biệt.