Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ActiveXperts Network Component

5.220.000 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS01624
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

Bản quyền phần mềm ActiveXperts Network Component. Là một thành phần Truyền thông Mạng cho các nhà phát triển Windows.

Thành phần phát triển dễ sử dụng cho Windows có DNS, (các) FTP, HTTP (các), ICMP, SCP, SFTP, VMware và hơn thế nữa. Các mẫu được bao gồm cho Visual Studio .NET, C ++, VBScript, Powershell và hơn thế nữa.

Tất cả các giấy phép ActiveXperts là vĩnh viễn , có nghĩa là giấy phép chỉ được trả một lần và không cần phải gia hạn hàng năm. Nó cho phép bạn sử dụng phần mềm miễn là bạn tiếp tục tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận cấp phép. Năm đầu tiên của Bảo trì được bao gồm khi mua giấy phép. Việc bảo trì cho phép khách hàng sử dụng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của ActiveXperts và nhận tất cả các bản nâng cấp sản phẩm miễn phí trong thời hạn Thỏa thuận cụ thể.

AX001-0010 - Giấy phép tiêu chuẩn

Giấy phép Tiêu chuẩn cho phép bạn:

 • Chỉ sử dụng phần mềm trên một máy tính (không phải máy chủ web) trong tổ chức của bạn; Không được phép sử dụng phần mềm bên ngoài tổ chức của bạn hoặc phân phối phần mềm như một phần của phần mềm của riêng bạn; Nó không được phép sử dụng thành phần trên máy chủ web.
 • Sử dụng các đối tượng sau: Ftp , Http , Icmp , IP-to-Country , MSN , Tftp , Telnet , Socket và UDP .

AX001-0012 - Giấy phép Chuyên nghiệp

Giấy phép Chuyên nghiệp cho phép bạn:

 • Sử dụng phần mềm trên không giới hạn số lượng máy tính (máy trạm / máy chủ / máy chủ web) trong tổ chức của bạn; Không được phép sử dụng phần mềm bên ngoài tổ chức của bạn hoặc phân phối phần mềm như một phần của phần mềm của riêng bạn;
 • Sử dụng tất cả các đối tượng có sẵn.

AX001-0020 - Giấy phép phân phối

Giấy phép Phân phối cho phép bạn:

 • Sử dụng phần mềm trên vô số máy tính (máy trạm / máy chủ) trong tổ chức của bạn;
 • Sử dụng tất cả các đối tượng có sẵn.
 • Thuê, cho thuê hoặc phân phối không giới hạn số lượng giấy phép của phần mềm bên ngoài tổ chức của bạn đi kèm với một ứng dụng.

Bạn tuân thủ các điều khoản sau:

 • Bạn không thể bán lại, thuê, cho thuê hoặc phân phối phần mềm một mình. Phần mềm phải được phân phối như một thành phần của ứng dụng và đi kèm với ứng dụng hoặc với các tệp cài đặt của ứng dụng. Phần mềm chỉ có thể được sử dụng như một phần của và cùng với ứng dụng đi kèm.
 • Bạn không được bán lại, thuê, cho thuê hoặc phân phối Phần mềm theo bất kỳ cách nào có thể cạnh tranh với ActiveXperts Software BV
 • Tất cả mã mẫu được cung cấp bởi ActiveXperts Software BV được phân phối cùng với ứng dụng của bạn, có thể được sửa đổi và phân phối cho khách hàng của bạn.
 • Thông báo bản quyền hợp lệ phải được cung cấp trong tài liệu người dùng, màn hình khởi động hoặc trong phần trợ giúp của ứng dụng chỉ định ActiveXperts Software BV là nhà cung cấp phần mềm đi kèm với ứng dụng của bạn, ví dụ: tên ứng dụng của bạn chứa thành phần giao tiếp mạng được cấp phép từ ActiveXperts Software BV Thành phần này chỉ có thể được sử dụng như một phần của và liên quan đến tên ứng dụng của bạn.
 • Bạn đồng ý bồi thường, giữ vô hại và bảo vệ ActiveXperts Software BV và các nhà cung cấp của nó khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại hoặc vụ kiện bao gồm phí luật sư phát sinh hoặc là kết quả của việc sử dụng hoặc phân phối ứng dụng đi kèm của bạn.

 


Sản phẩm liên quan

Sản phẩm cùng giá

5.452.000 VNĐ
5.336.000 VNĐ
5.428.800 VNĐ