Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

BIMcloud

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01912
In stock
BIMcloud mở rộng quy trình làm việc BIM của Architects với Internet, xử lý các Dự án ở mọi quy mô, kết nối teamwork của bất kỳ thiết lập nào với nhau trong một hub trung tâm và cho phép các thiết bị di động tham gia với BIMx. BIMcloud là một giải pháp cloud-ready; cả các thành phần máy chủ và máy khách của môi trường này đều được cài đặt trên máy tính của máy khách, vật lý hoặc ảo. [LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất