Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

CorelDRAW Graphics Suite 2020 - Corporate License (Pepertual)

23.664.000 VNĐ
Ask a question
TTS00486
In stock
+
Một bộ phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp toàn diện: CorelDRAW 2020, Corel PHOTO-PAINT 2020,CorelDRAW.app... Giải pháp hợp tác để minh họa vector chuyên nghiệp, bố cục trang, chỉnh sửa ảnh và thiết kế đồ họa — trên Windows, Mac và web. CorelDRAW Graphics Suite có tất cả các công cụ bạn cần để sản xuất và xuất các thiết kế cho ngành thời trang.