Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SysAid On-Premise

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS01199
Còn hàng

SysAid On-Premise, quản lý tài sản và giải pháp quản lý CNTT được xây dựng để giúp bạn đối phó với các thách thức CNTT hàng ngày mà bạn gặp phải. Đó thực sự là bàn trợ giúp, bàn dịch vụ, ITSM, quản lý tài sản và khả năng quản lý CNTT rộng hơn trong một giải pháp - với khả năng quản lý tất cả các tác vụ CNTT của bạn trong một không gian làm việc.

Làm việc theo cách của bạn

Các mẫu báo cáo theo nhóm tổng hợp nhiều báo cáo hiện có thành một tệp PDF duy nhất.

 

Làm việc theo cách của bạn Quyền truy cập để xóa hàng loạt và cập nhật cho vé có thể được xác định trong quyền người dùng cá nhân và nhóm.

 

Làm việc theo cách của bạn Tùy chọn trong Dịch vụ mật khẩu cho phép người dùng truy cập dịch vụ phổ biến bằng email của họ thay vì người dùng miền - đơn giản hóa hành động cho họ!

 

Quản lý dịch vụ 360 độ Thông báo quy trình làm việc có thể được đặt bằng các liên kết hành động mới, buộc người dùng phải đăng nhập vào SysAid qua SSO để đảm bảo tuân thủ bảo mật.

 

Làm việc theo cách của bạn Thông tin chi tiết sâu hơn trong biểu đồ Trang tổng quan thông qua lọc theo 'nhóm quản trị viên' trong Tổng quan về hồ sơ dịch vụ, Giá trị cao nhất và Vi phạm dịch vụ


Sản phẩm liên quan

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất