Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SysAid Cloud

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS01198
Còn hàng

SysAid - Giải pháp quản lý dịch vụ CNTT trên đám mây (ITSM). SysAid Cloud là phần mềm trợ giúp không có máy chủ, bàn dịch vụ hoặc giải pháp ITSM. Nó đòi hỏi sức mạnh xử lý cục bộ bằng không; chỉ cần đăng nhập và làm việc Khi thời gian đến, dễ dàng tăng quy mô khi bạn phát triển. Được tin cậy bởi hơn 10.000 khách hàng của SysAid.

Hãy tưởng tượng một bàn trợ giúp, bàn dịch vụ hoặc giải pháp ITSM mà bạn không bao giờ phải nâng cấp, có khả năng mở rộng cao, không yêu cầu máy chủ và không chiếm tài nguyên cục bộ.

Có thể mở rộng

SysAid Cloud là bàn trợ giúp, bàn dịch vụ hoặc giải pháp ITSM không có máy chủ của bạn. Nó yêu cầu sức mạnh xử lý cục bộ bằng không; chỉ cần đăng nhập và bắt đầu làm việc. Khi đến thời điểm, hãy dễ dàng mở rộng quy mô khi bạn phát triển.

Chi phí hiệu quả

Bộ phận CNTT của bạn sẽ làm gì với ngân sách bạn tiết kiệm được bằng cách chuyển sang SysAid Cloud? Nói lời tạm biệt với việc chi tiêu quá mức vào phần cứng không được sử dụng và chi phí duy trì nó!

Tiết kiệm thời gian

Bạn sẽ không còn phải nâng cấp cục bộ giải pháp bàn trợ giúp / ITSM của mình hoặc giám sát các máy chủ lưu trữ nó nữa, vì nó sẽ do SysAid xử lý. Bây giờ bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho các nhiệm vụ CNTT cốt lõi của mình.

Sản phẩm liên quan

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất