Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

NetSupport ServiceDesk

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS00543
Còn hàng

NetSupport ServiceDesk giúp bạn dễ dàng theo dõi, sắp xếp, quản lý và giải đáp những thách thức khó khăn nhất về hỗ trợ máy tính để bàn thông qua quản lý vấn đề, sự cố và thay đổi; các tính năng báo cáo và hỗ trợ của nó cho các thiết bị di động.

Không chỉ vậy, NetSupport Service Desk hoàn toàn có thể tùy chỉnh theo cách tổ chức của bạn hoạt động.

NetSupport ServiceDesk có sẵn như một giải pháp độc lập hoặc là một phần của bộ quản lý tài sản DNA đầy đủ.

Sản phẩm liên quan

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất