Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

NetSupport Notify

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS00106
In stock
NetSupport Notify gửi thông báo định kỳ hoặc cảnh báo khẩn cấp đến các máy tính để bàn được chọn hoặc tất cả (Windows, Mac hoặc Linux) hoặc bảng thông tin lớn từ PC Windows hoặc thiết bị Android / Apple iOS. Không giống như các giải pháp nhắn tin dựa trên mạng LAN điển hình.
NetSupport Notify cung cấp (các) cổng thông báo cục bộ chuyên dụng cho phép gửi tin nhắn liền mạch trên nhiều phân đoạn mạng hoặc các trang phân tán mà không cần sửa đổi mạng hoặc cấu hình chuyển mạch. Một hệ thống thông báo hàng loạt thực sự.

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất