Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Citrix Web App Firewall

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS01725
Còn hàng

Bảo vệ các ứng dụng và API của bạn trên đám mây

Nhận bảo mật mạnh mẽ với tường lửa ứng dụng web đã được chứng minh

Các ứng dụng và API của bạn là tài sản có giá trị và dễ bị tấn công nhất của bạn. Citrix Web App Firewall giữ chúng an toàn bằng cách bảo vệ chống lại cả các cuộc tấn công ứng dụng đã biết và chưa biết, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết để khắc phục nhanh hơn. Vì vậy, bạn có thể tự tin vào tư thế bảo mật và hiệu suất ứng dụng của mình trên đa đám mây.

 Citrix Web App Firewall

Đáp ứng các yêu cầu về quản trị và tuân thủ, bao gồm PCI-DSS

Bảo vệ các ứng dụng và API của bạn trước 10 mối đe dọa hàng đầu của OWASP và các cuộc tấn công zero-day.

Citrix Web App Firewall

Chỉ Citrix Web App Firewall sử dụng một cơ sở mã duy nhất trên tất cả các hệ số dạng ADC, vì vậy bạn có thể áp dụng và thực thi các chính sách bảo mật một cách nhất quán trên mọi môi trường. Nó dễ dàng triển khai và có sẵn dưới dạng một giấy phép, cung cấp cho bạn cấu hình đơn giản, quản lý bot cũng như khả năng hiển thị và kiểm soát toàn diện chỉ với một ô kính.

Sản phẩm liên quan

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất