Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Citrix Content Collaboration

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS01715
Còn hàng

Citrix Content Collaboration - Làm việc tốt hơn với cộng tác nội dung đơn giản

Truy cập mọi thứ — từ mọi nơi — ở một nơi

Nhân viên cần truy cập dễ dàng để sử dụng và chia sẻ nội dung họ cần để làm việc hiệu quả. Đã đến lúc cộng tác nội dung hợp nhất tất cả dữ liệu và tài liệu của bạn trong một nền tảng an toàn — trao quyền cho nhân viên làm việc tốt hơn.

Đơn giản hóa việc cộng tác bên trong và bên ngoài công ty của bạn.

Thúc đẩy năng suất bằng cách hợp nhất tất cả nội dung trong một trải nghiệm được chia sẻ và an toàn.

 Citrix Content Collaboration

Làm được nhiều việc hơn với Citrix Content Collaboration

Giúp chia sẻ tệp đơn giản và an toàn

Cung cấp cho mọi nơi, mọi thiết bị quyền truy cập vào tài liệu — bất kể chúng được lưu trữ ở đâu

Citrix Content Collaboration

 

Sản phẩm liên quan

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất