Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Micro Focus Net Express®

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS00071
Còn hàng

Micro Focus Net Express® là môi trường phát triển COBOL hàng đầu thị trường để mở rộng các quy trình kinh doanh cốt lõi cho .NET Framework và các nền tảng phân tán khác. Tích hợp mạnh mẽ với Microsoft Visual Studio và .NET Framework cộng với khả năng dịch vụ Web COBOL trực tiếp, kết nối J2EE và hỗ trợ XML cho phép dễ dàng tích hợp các ứng dụng COBOL hiện có và mới với các công nghệ doanh nghiệp hàng đầu. Micro Focus Net Express® cung cấp một môi trường hoàn chỉnh để nhanh chóng xây dựng và hiện đại hóa các thành phần doanh nghiệp và ứng dụng kinh doanh COBOL.

Net Express (dành cho Windows) và Server Express (dành cho Linux và UNIX) đã là những lựa chọn đáng tin cậy và đã được chứng minh để phát triển ứng dụng COBOL phân tán trong gần 20 năm.

Xây dựng, thử nghiệm và triển khai

Phát triển các giải pháp COBOL chất lượng cao và hiệu quả bằng cách sử dụng bộ công cụ lập trình toàn diện. Net Express và Server Express cung cấp quyền tự do triển khai các ứng dụng COBOL cho phạm vi nền tảng rộng nhất.

Phát triển trong Unix và Linux

Server Express cung cấp giải pháp phát triển ứng dụng COBOL nhắm mục tiêu môi trường UNIX và Linux.

Hiện đại hóa các ứng dụng Net Express và Server Express

Duy trì và hiện đại hóa các ứng dụng Net Express và Server Express bằng Visual Studio hoặc Eclipse. Triển khai các  ứng dụng COBOL cho .NET, JVM, Dịch vụ Web Restful, vùng chứa Docker hoặc Đám mây.

Sản phẩm liên quan

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
ABBYY FineReader Server
TTS00221
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
zalo-icon
phone-icon
facebook-icon