Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Micro Focus StarTeam

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS01570
Còn hàng

Micro Focus StarTeam. hỗ trợ phát triển quy mô doanh nghiệp, bao gồm các nhóm phân phối theo địa lý. Hàng trăm dự án phát triểnStarTeam supports enterprise-scale development, including geographically distributed teams. Hundreds of development projects help users benefit from the central control and visibility provided by a single repository.

Sản phẩm liên quan

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất