Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SpreadsheetGear for .NET Standard

27.816.800 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS01127
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

SpreadsheetGear for .NET Standard bao gồm các hướng dẫn trong ASP.NET Core MVC, .NET Core, Xamarin.iOS và Xamarin.Android. SpreadsheetGear for .NET Standard cũng có thể được sử dụng trên các nền tảng khác như .NET Framework đầy đủ, Nền tảng phổ quát Windows (UWP), Xamarin.Forms, Mono và bất kỳ nền tảng nào khác hỗ trợ .NET Standard 1.3.

Sản phẩm liên quan

4.677.120 VNĐ
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

Sản phẩm cùng giá

.NET Developer Bundle
TTS00471
29.092.800 VNĐ
28.025.600 VNĐ