Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Admin Report Kit for Active Directory ( Site License - Standard)

27.812.160 VNĐ
Ask a question
TTS00403
In stock
+
Admin Report Kit for Active Directory (ARKAD) là một ứng dụng báo cáo mạnh mẽ cho phép Quản trị viên CNTT quản lý hiệu quả môi trường Active Directory của họ thông qua các báo cáo có thể hành động về thông tin cấu hình của các đối tượng liên quan đến Microsoft Active Directory.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]