Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

PVCS Professional 3.8 for 98/NT/2000 w/Maint. Support

34.776.800 VNĐ
Ask a question
TTS00012
In stock
+
PVCS Professional là bộ sản phẩm tích hợp cung cấp giải pháp quản lý cấu hình phần mềm (SCM) hoàn chỉnh cho phép các nhóm ở mọi quy mô tổ chức tài sản phần mềm, theo dõi và quản lý các vấn đề cũng như tự động hóa và chuẩn hóa quy trình xây dựng phần mềm. PVCS Professional tạo điều kiện giao tiếp và phối hợp nhóm, cải thiện năng suất và nâng cao chất lượng của phần mềm được sản xuất.

At the same price!

Cybozu Share360
TTS00138
35.960.000 VNĐ
34.800.000 VNĐ
33.280.632 VNĐ