Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

MagicLogic BlackBox

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS02610
In stock
MagicLogic BlackBox có thể giúp bạn sắp xếp, xếp chồng hàng hóa trên các pallet (dùng robot), cũng như thùng carton.
Là một dịch vụ Windows cung cấp khả năng tối ưu hóa tải dễ tích hợp cho các nhà phát triển trang web hoặc phần mềm.
Các ứng dụng chính của nó là Cartonization (lựa chọn hộp cho các đơn đặt hàng trong eFulfilment) và Palletization hỗn hợp sử dụng robot.

Similar products

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất