Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SureSync Standard

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS01109
Còn hàng
SureSync Standard là sản phẩm cơ bản trong bộ phần mềm của chúng tôi, cung cấp sao chép và đồng bộ hóa các tệp theo lệnh hoặc theo lịch trình. Nếu bạn đang tìm kiếm sao chép tệp dựa trên lịch biểu, sao chép đa nền tảng hoặc đồng bộ hóa NAS-to-NAS đơn giản, SureSync Standard sẽ cung cấp cho bạn một bộ tính năng rộng lớn và linh hoạt để hoàn thành công việc.

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất