Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

CCC FUNDTIME

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS01604
Còn hàng
CCC FUNDTIME.Fundraising Total Information Management ExpertFundTIME, the Fundraising section of CCCTIME, is designed to streamline the fundraising process and improve donor relationship management.Pledges5-tier Campaign StructureVolunteer Tracking‘Moves’ ManagementSelectsAd-Hoc ReportingLocker InventoryMass Changes

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất