Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Aspose.Cells for Reporting Services

27.840.000 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS01134
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

Aspose.Cells for Reporting Services cho phép bạn gửi báo cáo Excel từ bên trong Microsoft SQL Server Reporting Services và Microsoft Report Viewer. Không giống như trình xuất bản gốc cho các báo cáo dựa trên Excel - Aspose.Cells cho Dịch vụ Báo cáo cho phép chuyển đổi các báo cáo RDL & RDLC sang một số định dạng tệp bảng tính Excel.

Aspose.Cells for Reporting Services hỗ trợ các định dạng tệp bảng tính thường được sử dụng.

 Chỉ đầu vào

  •  RDL
  •  RDLC

 Chỉ đầu ra

  • Microsoft Excel: XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XML
  • OpenOffice: ODS
  • Web: HTML
  • Văn bản: CSV, TSV, Tệp văn bản được giới hạn bằng tab
  • Bố cục cố định: XPS

Các tính năng của dịch vụ báo cáo nâng cao

Xuất tệp định dạng MarkDown

Hỗ trợ ngắt trang nhóm Tablix

Tạo nhiều tab

Thu gọn hoặc mở rộng các trường Pivot Table

Hỗ trợ thực hiện các phép tính Trừ

Gọi định dạng in MS Excel

Biểu đồ MS Excel 2016 được hỗ trợ

Điều chỉnh cài đặt lề trang trong Trang tính Excel

Công cụ thiết kế báo cáo của Aspose.Cells

Các nhà phát triển có thể thiết kế và gửi báo cáo trực tiếp từ Microsoft Excel trong khi sử dụng Aspose.Cells.Report.Designer - một công cụ thiết kế đơn giản sử dụng Microsoft Excel làm mẫu báo cáo. Tính năng này cho phép tận dụng tất cả các chức năng và tính năng mạnh mẽ có sẵn trong ứng dụng Microsoft Excel bao gồm Bảng Pivot, Biểu đồ tương tác, công thức, v.v.

Xuất báo cáo sang định dạng bảng tính

Aspose.Cells for Reporting Services hỗ trợ tất cả các định dạng tệp Microsoft Excel (97 - 2016) phổ biến, bao gồm các định dạng Microsoft Excel “gốc” như XLS, XLSX, XLSM, SpreadsheetML, CSV, Tab Delimited và HTML. Aspose.Cells for Reporting Services cũng hỗ trợ định dạng tệp ODS (OpenDocument Spreadsheet).

Trên hết, Aspose.Cells for Reporting Services xuất tài liệu Excel dưới dạng bảng tính hoàn toàn có thể chỉnh sửa, nghĩa là; người dùng cuối có thể chỉnh sửa các bảng tính kết quả theo cách thủ công trong ứng dụng Microsoft Excel nếu được yêu cầu.

Độ trung thực cao - Giống hệt với thiết kế báo cáo

Aspose.Cells cho Dịch vụ Báo cáo xuất báo cáo sang bảng tính Microsoft Excel theo cách mà kết quả xuất hiện giống với kết quả ban đầu do trình thiết kế báo cáo Dịch vụ Báo cáo tích hợp tạo ra. Tất cả các tính năng báo cáo được chuyển đổi sang mức độ chính xác cao nhất để làm cho bảng tính Microsoft Excel trông giống với bảng tính gốc nhất có thể.

Các tùy chọn xử lý dữ liệu khác nhau

Aspose.Cells for Reporting Services hỗ trợ các bảng với các hàng và chân trang được nhóm trong khi nhóm có thể được thiết lập tại thời điểm thiết kế giống như các mục báo cáo khác. Aspose.Cells for Reporting Services cũng hỗ trợ các tham số và biến toàn cục làm nguồn dữ liệu báo cáo. Các nhà phát triển cũng có thể sử dụng Microsoft Query để tạo các nguồn dữ liệu và truy vấn; đây là một công cụ được sử dụng rộng rãi và quen thuộc với hầu hết người dùng.

Ngoài ra, Aspose.Cells for Reporting Services hỗ trợ cả báo cáo nguồn dữ liệu cụ thể và nguồn dữ liệu chia sẻ được tạo trước trên Máy chủ báo cáo. Các nhà phát triển có thể sử dụng các nguồn dữ liệu cụ thể của báo cáo tại thời điểm thiết kế và chỉ định các nguồn dữ liệu được chia sẻ làm nguồn dữ liệu báo cáo trong khi xuất bản báo cáo.

Tự động hóa Microsoft Office - Không cần thiết

Aspose.Cells for Reporting Services được xây dựng bằng cách sử dụng mã được quản lý không bao giờ cần cài đặt Microsoft Office hoặc Microsoft Excel trên máy để hoạt động với các định dạng tài liệu Excel. Đây là một giải pháp thay thế tự động hóa hoàn hảo của Microsoft Excel về các tính năng được hỗ trợ, bảo mật, ổn định, khả năng mở rộng, tốc độ và giá cả.

Sản phẩm cùng giá

.NET Developer Bundle
TTS00471
29.092.800 VNĐ
28.025.600 VNĐ