Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Alchemer Full Access

54.288.000 VNĐ
Ask a question
TTS03030
In stock
+
Toàn bộ các tính năng của Professional
Khác biệt tối đa. Phân tích văn bản mở
Phân tích kết hợp. Công cụ làm sạch dữ liệu
Báo cáo bảng chéo và Báo cáo TURF. Tập lệnh tùy chỉnh
Cảm xúc về âm thanh và video. Bản đồ nhiệt hình ảnh

At the same price!

52.200.000 VNĐ
56.608.000 VNĐ
Boris FX Silhouette
TTS02760
54.172.000 VNĐ