Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Globalscape EFT Arcus Platform

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Đặt câu hỏi
TTS01188
Còn hàng
EFT Arcus là một giải pháp MFT SaaS dành cho các tổ chức đang tìm kiếm sự linh hoạt, tính sẵn sàng và tiết kiệm chi phí mà một dịch vụ cloud mang lại. Giảm mức độ phức tạp của cơ sở hạ tầng cho việc truyền file, tăng hiệu quả hoạt động và bảo vệ dữ liệu quan trọng nhất của bạn bằng dịch vụ đám mây được quản lý an toàn của chúng tôi.
Với dịch vụ đám mây MFT của chúng tôi, bạn có thể:
- Tự động trao đổi dữ liệu giữa người dùng và hệ thống.
- Có được tầm nhìn tổng quát về sự lưu thông của dữ liệu.
- Thay thế các hệ thống chia sẻ tập tin truyền thống.
- Truyền file an toàn cả trong nội bộ và ra bên ngoài tổ chức.
- Tạo điều kiện tuân thủ các quy định như SOX, Trin, HIPAA, PCI DSS và các quy định khác.

Sản phẩm cùng giá

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất