Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Sophos Data Loss Prevention

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS02170
In stock
Giải pháp Bảo vệ dữ liệu – Data Loss Prevention của SOPHOS giúp ngăn chặn, kiểm soát dữ liệu quan trọng, nhạy cảm của cá nhân, của doanh nghiệp khi gửi ra bên ngoài.
Giải pháp Data Loss Prevention – DLP (chống rò rỉ thông tin) tổng thể sẽ bao gồm nhiều thành phần cấu tạo:Chính sách DLP tại máy trạm, máy chủ;Chính sách mã hóa dữ liệu, đĩa cứng;Chính sách email cho dữ liệu nhạy cảm;Chính sách truy cập web, upload web;Giải pháp phải có sự tương thích từ máy trạm, đến máy chủ, đến Email gateway, Web Proxy, và tưởng lửa bên ngoài;Chính sách an toàn thông tin chặt chẽ, dễ kiểm soát, và báo cáo đầy đủ.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất