Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ETABS v18 Plus - Standalone license + Maintenance Agreement

157.760.000 VNĐ
Ask a question
TTS00119
In stock
+
ETABS cung cấp một giao diện người dùng duy nhất để thực hiện việc mô hình, phân tích, thiết kế, triển khai chi tiết, và báo cáo. Ngoài ra phần mềm con cho phép người dùng truy cập nhanh đến các đối tượng, thuộc tính, và các thiết lập.Một cửa sổ với nhiều thông tinGiao diện người dùngVận hành linh hoạt