Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

ETABS v18 Nonlinear - Standalone license + Maintenance Agreement

250.560.000 VNĐ
Ask a question
TTS02707
In stock
+
Đồ họa Direct X với thuật toán tăng tốc đồ họa phần cứng cho phép điều khiển mô hình theo các hướng view khác nhau hoạc và xoay, zoom mô hình nhanh chóng.TABS có một loạt thư viện mẫu giúp người dùng tạo nhanh mô hình một dự án. Ở bước tạo mô hình theo mẫu người dùng có thể xác định lưới trục, khoảng cách lưới, số tầng, hệ kết cấu mặc định, và tải trọng phân bố ( bao gồm tĩnh tải và hoạt tải).em và thao tác mô hình phân tích với độ chính xác cao. Mặt bằng và mặt đứng được tự động tạo dựa vào lưới trục. Dễ dàng định nghĩa chế độ xem và mặt cắt để xác định những mô hình hình học phức tạp.