Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

IDEAL Alerter

11.871.440 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS00611
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Sử dụng IDEAL Alerter, bạn có thể dễ dàng và theo dõi từ xa việc thực hiện và dừng quá trình, theo dõi thay đổi trạng thái dịch vụ, theo dõi ghi dữ liệu cơ sở dữ liệu, theo dõi nhật ký sự kiện, theo dõi thay đổi trên tệp và thư mục, theo dõi sự kiện phiên người dùng, quản lý không gian đĩa, phát hiện cài đặt gỡ cài đặt chương trình ... trên tất cả các máy chủ và máy trạm của khách hàng trong mạng của bạn ...

Sản phẩm cùng giá

11.437.600 VNĐ
12.296.000 VNĐ
12.064.000 VNĐ