Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Net Share Watcher

1.392.000 VNĐ
Ask a question
TTS01075
In stock
+
Net Share Watcher là phần mềm cải thiện an ninh mạng. Phần mềm cho phép người quản trị mạng giám sát các lượt chia sẻ mạng và xác định các lượt chia sẻ đang vi phạm chính sách truy cập dữ liệu của tổ chức họ.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

At the same price!

1.449.536 VNĐ
1.364.160 VNĐ
1.410.000 VNĐ