Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

BlueAuditor

658.880 VNĐ
Ask a question
TTS00413
In stock
+
BlueAuditor là chương trình đánh giá mạng cá nhân không dây và chương trình dễ sử dụng để phát hiện và giám sát các thiết bị di động trong mạng không dây. Nó có thể phát hiện và theo dõi bất kỳ thiết bị di động nào trong khoảng cách từ 1 đến 100 mét và hiển thị thông tin chính về mỗi thiết bị được phát hiện cũng như các dịch vụ thiết bị được cung cấp. Với sự phổ biến ngày càng tăng của công nghệ không dây, BlueAuditor sẽ cho phép các quản trị viên mạng kiểm tra hiệu quả mạng không dây của họ trước các lỗ hổng bảo mật liên quan đến việc sử dụng thiết bị di động.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

At the same price!

Easy Frame Creator 2.5
TTS00214
640.320 VNĐ
EV-Shuttle (EVTRAN 4.0)
TTS00249
672.800 VNĐ
NetworkSleuth
TTS00411
658.880 VNĐ