Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

EMCO Permissions Audit - Site License

16.564.800 VNĐ
Ask a question
TTS01832
In stock
+
EMCO Permissions Audit. Chương trình cho phép bạn quét một mạng cục bộ để phát hiện các máy tính có sẵn và kiểm tra quyền chia sẻ trên các máy tính đó. Đối với mỗi chia sẻ, bạn có thể nhận thông tin về người dùng và nhóm có thể truy cập nó, cũng như có được quyền cho những người dùng và nhóm đó. Thông tin được thu thập về các quyền được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, vì vậy bạn có thể truy vấn nó để xem liệu một người dùng hoặc nhóm cụ thể có quyền truy cập vào chia sẻ hay không.